Statskog SF forvalter folkets skog!

31. mai, 2015
www.ostlendingen.no

"Det er vår oppgave som myndighet og skogoppsyn å sørge for en bærekraftig hogst over tid", sier Engerdalsordfører Lars Erik Hyllvang. Formannskapet i Engerdal har nå fattet et vedtak vedrørende Statskogs hogstplaner.

Østlendingen 29. mai 2015.

26. mai, 2015
www.ostlendingen.no

Østlendingen 16. mai 2015

Maren Esmark, Generalsekretær i Naturvernforbundet. Heidi Sørensen, Teamleder marint og landmiljø WWF-Norge. Christian Steel, Generalsekretær i SABIMA.

13. mai, 2015
www.ostlendingen.no

Østlendingen 11. mai 2015.

13. mai, 2015
www.kulturverk.com

«Alltid finnes det en unnskyldning for at man må ofre et stykke natur til. Og et til. Og et til. Det som gjør meg veldig trist, deprimert og noen ganger forbannet er at det skjer hvert år. Hver måned. Hver uke. Hver dag.»

Kulturverk: 11. mai 2015.

24. mar, 2015
www.lokal-avisa.no

Skogen er alarmerende uthogd. Det er trist å se hvordan Statskog nå håndterer sitt forvalteransvar.

Lokalavisa Trysil-Engerdal: 18. mars 2015.