31. mai, 2015

Engerdal kommune krever at Statskog legger om hogstplaner

www.ostlendingen.no

"Det er vår oppgave som myndighet og skogoppsyn å sørge for en bærekraftig hogst over tid", sier Engerdalsordfører Lars Erik Hyllvang. Formannskapet i Engerdal har nå fattet et vedtak vedrørende Statskogs hogstplaner.

Østlendingen 29. mai 2015.