24. mar, 2015

Lite skog igjen til brukerne

www.lokal-avisa.no

Skogen er alarmerende uthogd. Det er trist å se hvordan Statskog nå håndterer sitt forvalteransvar.

Lokalavisa Trysil-Engerdal: 18. mars 2015.