15. mar, 2015

Vindkraftutbygging i skogsområder - økonomiske ringvirkninger for grunneiere

brage.bibsys.no

Vindkraftutbygging i skogsområder - økonomiske ringvirkninger for grunneiere ved utbygging av infrastruktur. En vinn-vind situasjon?

En avsluttende masteroppgave på studiet Fornybar Energi ved Institutt for Naturforvalting, ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) av Henrik Langbråten. Avsluttet 14. mai 2013.

«En takk må også rettes til NORWEA ved Lars Løken Granlund og Carl Gustaf Rye-Florentz, for god hjelp som hjelpeveiledere til oppgaven. Deres innspill, kunnskap og kontaktnett i vindenergibransjen har vært til meget stor hjelp.»

«Til slutt vil jeg også takke E.ON Vind og Austri Vind, samt skogbrukslederne i Nord-Odal og Trysil kommune, for god kommunikasjon og for all hjelp med å besvare mine mange spørsmål.»