24. feb, 2015

Vil ha større fokus på eiendomsretten

www.glommen-skog.no

- Den eierkategorien som har ekspandert voldsomt i Glommens geografi de siste årene, er offentlige eiere som Statskog, Opplysningsvesenets fond og Forsvaret. Dette er aktører som ikke har lokal forankring, som ikke genererer skatteinntekter til bygdene og som også har rammevilkår som er konkurransevridende i forhold til private skogeiere. Vi mener at det er det private eierskapet som er best egnet til å skape verdier i innlandet, sa styreleder Egil Magnar Stubsjøen 29. august 2013.