22. feb, 2015

Skogsbolagen offrar skogen för vindkraften

bloggar.expressen.se

- Som liten skogsägare ser jag med fasa på hur de stora skogsbolagen offrar enorma skogsområden för att upplåta marken till vindkraft enbart i profitens intresse. Åke Westberg som är divisionschef för SCA Energy sprudlar av glädje när han i senaste numret av Skog & Industri konstaterar att det på SCAs marker finns plats för flera tusen vindkraftverk. ”Vi har stark tilltro till vindkraft och ser gärna att det byggs på våra marker”, säger han.

Expressen 28.01. 2015: Kronikk av Lotta Gröning