23. jan, 2015

SverigesRadio: Ständig gallring fällde skogen (20 minutter)

sverigesradio.se


- Ett mer anpassat skogsbruk hade mildrat effekterna av den stora stormfällningen som drabbade skogsägarna i sydvästra Sverige när stormen Gudrun slog till i januari 2005.

Vetandes värld: 7. januar 2015.