15. jan, 2015

Statskog og salget av spredte skogeiendommer

www.statskog.no

For å effektivisere skogsdriften gjennomfører Statskog et omfattende salg av spredte skogeiendommer hver vår og høst i perioden 2011-2017. Eiendommene selges i utgangspunktet til høystbydende. Neste tidspunkt for annonsering er 8. mai 2015.