14. jan, 2015

Alternativet til vern er flatehugst

www.osloby.no

«Vern handler ikke om synsing. Det er ingen tvil om at områdene som er foreslått vernet, har klare vernekvaliteter», sier Gjermund Andersen.

Aftenposten 14.01.15.