1. jan, 2015

Uklart ansvar for tiur

www.ostlendingen.no

Partene gikk en runde med å skylde på hverandre før de ble enig om at det er uklart hvem som har hovedansvar for å sikre tiurleiker.

- Han sier seg helt enig med Wegge, som i en kronikk i Nationen, skriver at kontrollfunksjonene rundt miljøhensyn i skogbruket fungerer dårlig. Ansvarsforholdene og retningslinjene er uklare.

Østlendingen 16.06.14.