1. jan, 2015

Område for tiurleik i Ranumsberget ble snauhogd

www.ostlendingen.no

– Slike leikeområder er nødvendige. De er like mye kultur og miljø som mye annet som tas vare på. Nå er dette området ødelagt for mange tiår.

Østlendingen 08.07.2014.