23. okt, 2014

Kutter skogvernet med over 200 millioner kroner

www.nrk.no

WWF og Naturvernforbundet mener regjeringen raserer norske skoger i sitt forslag til statsbudsjett.

– Kuttene er på to nesten to tredjedeler, fra litt over 300 millioner til i overkant av hundre millioner kroner. Det er veldig overraskende, sier fagsjef Arild Skedsmo i WWF-Norge til NRK.

I forslaget til statsbudsjett, er midlene til frivillig skogvern foreslått redusert med 211 millioner kroner.

Det betyr at skogeiere som ønsker å verne skogen frivillig må stå i kø før vernet kan gjennomføres, og faren blir derfor større for at skogeiere heller vil hogge skogen for å få inntekten sin, forteller Skedsmo.

– Vi har tidligere oppfattet det som et valgløfte fra Høyre at skogvernet skulle styrkes. Dette er det bred enighet om mellom skogeiere, industri og miljøinteresserte. Da synes jeg det er veldig rart at man ønsker å kutte i skogvernet i Norge.

NRK Nordland: 08.10.14.