23. okt, 2014

Vil stoppe hogst i Bjørkåsen

www.retten.no

Så var det Glommen skog:

Miljøforkjemperne Per Wegge og Bjørn Brendbakken påstår at Glommen Skog har hogget og planlegger videre hogst ved en større tiurleik i Bjørkåsen på Fåset. De krever at hogsten stoppes umiddelbart fordi den bryter med skogbrukets miljøstandard.

Arbeidets Rett: 14.05.14.