23. okt, 2014

Naturvernforbundet: – Statskog hogger verneverdig skog

www.nrk.no

Naturvernforbundet mener Statskog er en miljøversting som bevisst raserer verneverdig skog for profitt.

– Statskog burde fratas miljøsertifikatet når de hogger verneverdig skog, mener Naturvernforbundet i Hedmark. Statsbedriften avviser kritikken som grunnløs.

Naturvernforbundet i Hedmark mener at Statskog har hogget skog i minst fem områder som enten er vernet eller er under vurdering som verneverdig.

– Vi kjenner oss ikke igjen i at vi skal være miljøverstinger. Tvert imot holder vi miljøvernfanen høyt, svarer skogsjef i Statskog Monica Grindberg.

Statskog

- Norges største grunneier, med hjemmel til 1/5 av fastlands-Norge.
- Omlag 5 % av eiendommene er produktiv skog.
- Statsallmenningene i Midt- og Sør-Norge omfatter 27.000 kvm, og blir forvaltet i samarbeid med lokale fjellstyrer.
- Statskog hører til Landbruksdepartementet. Foretaket har 23 kontorer fra Troms i nord til Agder i sør.
- Eier over 1.000 bygninger rundt i landet. Skal selge rundt 250 av disse.

Kilde: Wikipedia

NRK Hedmark/Oppland: 23.04.14.