23. okt, 2014

Statskog hugger ned verneverdig skog

www.nrk.no

Naturvernere raser etter at Statskog har åpnet for drift ved et naturreservat i Nordland. – Ikke bare hugger de ned verneverdig skog, men de risikerer samtidig å ødelegge sjeldne biotoper inne i selve reservatet, sier miljøkoordinator.

Henriktjønna Naturreservat ligger om lag sju kilometer i luftlinje øst for Storforshei sentrum, øst for Ranelva i Dunderlandsdalen i Rana kommune. Området har deler av den nordligste stedegne granskogen som finnes i Norge, og er av myndighetene blitt vurdert som nasjonalt viktig.

Fakta om naturreservat

Et naturreservat er en type områdevern hvor det normalt er én spesiell type dyrebestand, natur- eller landskapsform som er vernet.
Naturreservat er en streng verneform, og utbredt i store deler av verden.
I Norge er dette den strengeste formen for områdevern som finnes, med større regulering av ferdselen enn i både et landskapsvernområde og en nasjonalpark.
Naturreservatene omfatter uberørt eller tilnærmet uberørt natur, eller de utgjør en spesiell naturtype av vitenskapelig eller pedagogisk betydning. Et naturreservat kan totalfredes, eller fredes for bestemte formål. (kilde: Wikipedia)

NRK Nordland: 12.08.13.