17. mai, 2014

Forventningsdokumentet vis a vis Kommuneplanen

www.regjeringen.no

Forventningsdokumentet - nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

For å fremme en bærekraftig utvikling, gjøre kommunal planlegging mer målrettet samt sikre at viktige nasjonale interesser blir ivaretatt, har plan- og bygningsloven av 2008 fått nye bestemmelser om at det hvert fjerde år, skal utarbeides et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011.

Forventningsdokumentet peker på hvilke hensyn fylkeskommunene og kommunene bør legge vekt på i sin planlegging for å gjennomføre nasjonal politikk på områder som spenner fra klima og natur til samferdsel, næringsliv og oppvekstsvilkår.