16. mai, 2014

Fylkestingsmelding nr. 12/2013: Status på klima- og energiområdet

www.hamarregionen.hedmark.org

Fylkestingsmelding nr. 12/2013: Status på klima- og energiområdet

Framlagt 2. desember 2013 - Hedmark fylkesting