14. mai, 2014

Energi- og klimaplan for Hedmark - Delplan 2

file:

Delplan 2: Mål, tiltak og aktiviteter.

"Det understrekes at en i denne planen konsentrerer seg om mål og tiltak for å redusere klimagassutslipp og binde karbon fra atmosfæren. Samfunnsmessige tilpasninger til forventede klimaendringer må håndteres som følge av annet tilgrensende planverk som utvikles på grunnlag av annen beslutning."