13. mai, 2014

Kommuneplan - Trysil

www.trysil.kommune.no

Kommuneplanen – Trysil
Kommuneplan, langsiktig del 2009- 2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09).


Kommuneplanen består av to deler: kommuneplanens arealdel og kommuneplanens langsiktige del. I tillegg finnes det flere tematiske kommunedelplaner i Trysil kommune.

Kommuneplanen inneholder langsiktige mål som beskriver hvordan vi ønsker at kommunen skal være, kortsiktige mål som hjelper oss å styre utviklingen og en arealdel som skal legge til rette for bruk og vern av kommunens arealer og andre naturressurser i planperioden.

Kommunen utfører en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sitt område. Kommuneplanen skal legges til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen.