Det stod i avisen... Vindkraftprosessene i Hedmark

13. mai, 2014
tv.nrk.no

1. Vindkraftutbygging i Engerdal etter Brennpunkt; 2. Gjest i studio: Ola Børke

13. mai, 2014
www.ostlendingen.no

Ordfører Norvald Illevold (Ap) er forberedt på at det vil bli en vindmølledebatt i Rendalen om grunneiere og Austri Vind blir enige om en avtale. Selv er han positivt innstilt til planene.

Tore Sandberg - Østlendingen - 8. mai 2012.

13. mai, 2014

Første forsøk på å stifte aksjonsgruppe. Oppslag Lokalavisa Sør-Østerdal.

13. mai, 2014
www.ostlendingen.no

I turistkontorets åpningstid kan alle som vil få informasjon om den plan- lagde vindmølleparken i Kvitvola/Gråhøgda på turistkontoret i Engerdal.

Torill Kolbu - Østlendingen - 31. mars 2012.

13. mai, 2014
www.ostlendingen.no

Austri Vind er i gang med konsekvensutredning i forbindelse med planlagt vindkraftutbygging i Engerdal. Den skal være ferdig allerede før sommeren.

Torill Kolbu - Østlendingen - 19. januar 2012 (papirutgave) og 31. mars 2012 (nett)