23. nov, 2014

NVEs klagevurdering for Kjølberget

www.vaaler-he.kommune.no

NVEs vurdering av innkomne klager for Kjølberget - datert 08.10.14.

NVE har mottatt tre klager på vedtaket om konsesjon til Kjøllberget vindkraftverk. Klagene er fra Forum for natur og friluftsliv Hedmark, Håberget gård v/ Gry Hansen og Dag Trygve Hansen og Norsk Ornitologisk forening.