12. feb, 2014

Elsertifikatordningen fungerer etter hensikten

www.nve.no

Norge og Sverige er på god vei til å nå målet om 26,4 TWh ny kraftproduksjon innen utgangen av 2020, viser rapporter NVE og den svenske Energimyndigheten i dag overleverer til sine departementer.