Fornybarvolumet skal leveres. Fristen 2020 står fast....

12. feb, 2014
www.nve.no

Statusrapporten er en oversikt fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeidet i samarbeid med Energimyndigheten i Sverige om status i elsertifikatmarkedet. Rapporten viser blant annet elsertifikatberettiget kraftproduksjon, godkjente anlegg og prisutvikling. Oversikten inneholder tall for Norge og Sverige.

12. feb, 2014
www.tu.no

I går ettermiddag leverte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og den svenske Energimyndigheten rapporter til sine departementer med forslag til endringer i elsertifikatordningen i forbindelse med den såkalte kontrollstasjonen som skal finne sted i 2015.

12. feb, 2014
www.tu.no

Vindkraftbyggerne risikerer enorme tap hvis de blir forsinket.

12. feb, 2014
webby.nve.no

Rapporten oppsummerer Energimyndighetens og NVEs gjennomgang av elsertifikatordningen.

12. feb, 2014
www.nve.no

Olje- og energidepartementet har sendt NVEs grunnlagsrapport for kontrollstasjon under elsertifikatordningen på høring, Eventuelle merknader til rapporten ønskes mottatt innen 12. mai.