10. jan, 2014

Mellom meg og det andre finds det stier..

www.naturliv.no

Jeg gikk en tur på stien...:

En avhandling om stier, mennesker og naturopplevelse av Annette Bischoff, 2012.