Inspirasjonsblogg for naturens lesehester

10. jan, 2014
www.naturliv.no

Avhandling av Are Severin Ingulfsvann.

«Et grunnleggende mål for økologisk økonomi er å finne fram til løsninger som kan bidra til bærekraftige samfunn med høy livskvalitet, samtidig som man ivaretar naturens bærekraft. En slik løsning betinger, i følge Ingebrigtsen og Jakobsen (2004), et samspill der både natur, kultur og økonomi inngår. Natur, kultur og økonomi er sektorer med forskjellig verdiforankring, men i løpet av 1900-tallet har økonomiens ekspansjon og økt makt ført til en svekkelse av naturens og kulturens relative posisjon.»

10. jan, 2014
Det stille språket

En selvbiografisk og filosofisk undring støttet av 10 dybdeintervju fra 2011:

Oppgave i Enhetsterapi ved Senter for Livshjelp av Live Solbrækken Danielsen.

10. jan, 2014
www.naturliv.no

Jeg gikk en tur på stien...:

En avhandling om stier, mennesker og naturopplevelse av Annette Bischoff, 2012.


10. jan, 2014
www.naturliv.no

En undersøkelse av naturopplevelsens egenart:

Mastergradsavhandling i idretts- og friluftslivsfag 2011 av Per Eivind Hestnæs.

Oppgaven handler om de dype naturopplevelser, og er et forsøk på å beskrive noe «navnløst og ubeskrivelig». En tilstand som ser ut til å overskride språket fordi naturopplevelser tilhører en annen dimensjon – den språkløse!

10. jan, 2014
www.dr.dk

Hør Natursyn fra DR Netradio 4. januar 2014. Programmet tar 44 min.

"Mennesker med senhjerneskade bliver vækket af naturen og får ny kontakt med deres pårørende og plejepersonalet. Natursyn rapporterer fra botilbuddet "Attruphøj" i Vodskov. Vært: Jens Olesen."