Noen innspill med på veien... ?

22. mar, 2016

 

Bjørn Tordsson (1953) er ansatt som førsteamanuensis på masterstudiet i friluftslivsfag ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag, Høgskolen i Telemark. I 2003 forsvarte Tordsson doktorgradsavhandlingen: Å svare på naturens åpne tiltale: En undersøkelse av meningsdimensjoner i norsk friluftsliv på 1900-tallet og en drøftelse av friluftsliv som sosiokulturelt fenomen.

Tordsson, Bjørn (2002) Friluftsliv i lys av noen begreper fra Jean-Paul Sartre
Under publisering, naturfilosofisk seminar. (Word-format .pdf-format)

Paper til NFR-seminar, program for idrettsforskning, Lifjell Hotell 2000 (Word-format / .pdf-format)

I: Kolstad, Hans (red) (2000): Har fjellet ansikt. Naturfilosofisk seminar. (Word-format .pdf-format)
Tordsson, Bjørn (2002-03) Om valfart og å være en vandringsmann på jorden
Artikkel in prep. (Word-format / .pdf-format
Tordsson, Bjørn (2003): Friluftslivets vesen sett i lys av begrepene liminalitet og karnevalisme
Prøveforelesning til dr.scient-graden. NIH. (Word-format / .pdf-format)

4. feb, 2016
forskning.no


Politikerne bruker derfor ekspertenes argumenter for å innføre klimapolitiske virkemidler uten at virkemidlene nødvendigvis oppfyller de vilkårene som ekspertene argumenterte for.

– Vi ser at på denne måten kan ekspertene bli brukt til å legitimere politikernes beslutninger, sier Tellmann.

Forskning.no: 04.02.16.

24. jan, 2016
dusken.no


— Å bygge ut vindkraft i Norge har ingen miljøgevinst, fordi den er underlagt EUs kvotesystem. Når det bygges ut mer vindkraft i Norge, betyr det bare at man kan slippe ut mer energi fra kullkraftverk andre steder, sier professor Anders Skonhoft.

Dusken: 13.01.16.

24. jan, 2016
www.aftenposten.no


Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår nå endringer i plan- og bygningsloven, og har fått inn rundt 200 høringsuttalelser.

Hensikten er å forenkle og effektivisere planprosessene, men flere av lovendringene kan føre til mindre åpenhet og færre muligheter for innbyggerne til å påvirke sine nære omgivelser.

Aftenposten: 10.01.16.

6. jan, 2016
forskning.no


Flere land har lover for å begrense belysning nattestid av hensyn til både folk og dyr. I Norge er lysforurensning et område som foreløpig har fått lite oppmerksomhet.

– Jeg er svært overrasket over hvor stor effekt lys kan ha på enkelte organismer. Både når det gjelder hvor forskjellige virkninger det kan ha, og hvor mange arter som kan påvirkes.

Det sier NINA-forsker Arne Follestad, og ramser opp eksempler på at dyr både blir drept og forstyrret av lyset.

NINA/Forskning.no: 13.02.15.