4. mai, 2016

«Vet vi ikke lenger at også mennesket er natur?»

www.cicero.uio.no


Ta deg god tid hvis du leser essayet "Klimaengasjement og kroppslige utfoldelser" av Espen Stueland!

Essayet er et utdrag fra Espen Stuelands bok "700-årsflommen -13 innlegg om klimaendringer, poesi og politikk" utgitt av Forlaget Oktober, 2016.

Cicero/Klima: 26. april 2016.