24. jan, 2016

Hvorfor mindre åpenhet i planleggingen, Sanner?

www.aftenposten.no


Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår nå endringer i plan- og bygningsloven, og har fått inn rundt 200 høringsuttalelser.

Hensikten er å forenkle og effektivisere planprosessene, men flere av lovendringene kan føre til mindre åpenhet og færre muligheter for innbyggerne til å påvirke sine nære omgivelser.

Aftenposten: 10.01.16.