4. jan, 2016

Konsern framfor klima?

www.oa.no


- Mang en konferanse, tenketank samt klimaskeptisk forskning finansieres av profittverstinger. Endret konsum- og produksjonsmønster samt en helt annen verdensøkonomisk ordning er nødvendig kur skal krisa kureres. Men hvem tør å overkjøre den hellige markedseliten? Hvem vil skrinlegge alle typer TISA-avtaler? Hvem kan helbrede lamme politikere og få dem på beina når de enda ikke har sett seg råd til å gjøre endringer av betydning?

OA: 04.01.16.