12. okt, 2015

Norske myndigheter ignorerer Ramsarkonvensjonen

www.birdlife.no


- I mars i år ba norske myndigheter om faglige råd fra Ramsarkonvensjonen om den planlagte samferdselsutbyggingen gjennom Tyrifjorden våtmarkssystem i Buskerud. En såkalt Ramsar Advisory Mission (RAM) ble gjennomført 2.-3. juli. Kun fire dager før anbefalingene fra Ramsarkonvensjonen var klar gav regjeringen og samarbeidspartiene klarsignal for utbygging av motorvei og jernbane gjennom Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem.

NOF: Nyheter 10.09.15.