25. sep, 2015

Grunn til bekymring

www.gd.no

- Hva er det så med denne villreinen? Jo, den er siste rest av den felles europeiske villreinbestanden som vi har hatt siden siste istid, og som nå bare finnes i noen få, begrensede områder i Norge. Rondane er ett av dem.

GD: 18.09.15.