19. sep, 2015

Verden må tilpasse seg usikker klimaframtid

www.dagsavisen.no

Mars 2014 la FNs klimapanel fram sin omfattende rapport om konsekvensene av klimaendringene. Problemene, som kan ramme jordbruket og matproduksjonen i mange land, er sterkere vektlagt enn i tidligere IPCC-rapporter.

Dagsavisen 31. mars 2014.