28. aug, 2015

Narrespelet om fornybar energi

www.kulturverk.com

God kronikk av Mads Løkeland, styremedlem i Naturvernforbundets fylkeslag i Sør-Trøndelag, som veier energieffektivisering opp mot vindkraftutbygging jfr. Norges fornybarmål. Avslutter med en oppfordring til kommunestyrene i Melhus og Klæbu:

- Det er bra at kommunestyra i Melhus og Klæbu har gått mot planane til Trønderenergi og E.ON i regionen, men kva med å gå eit steg lengre for å redusere risikoen for utbygging?
Kommunane eig Trønderenergi, og kan bruke dette eigarskapet til å setja stopp for selskapets vidare satsing på vindkraft. Det vil redusere risikoen for utbygging av Brungfjellet, redusere risikoen for at Trønderenergi får ei framtid med store underskot, og i tillegg eit handslag til alle som kjemper for å ta vare på naturområda langs kysten.

Til hausten er det kommuneval – vil partia bruke eigarmakta til å stanse Trønderenergis vindkraftplanar?

Kulturverk: 26. august 2015.