30. jul, 2015

Bernd Stymer: Misslyckande

21.9.2014

Misslyckande.

 

I över sex år har jag på heltid försökt stoppa vindvansinnet.

 

Min metod är att försöka tvinga vindmaffian att följa lagar och förordningar. Metoden att i offentlig debatt visa på vansinnet har blockerats effektivt. Varken politiker eller journalister tycks anstränga sig för att informera sig om sakförhållanden. Ämnet är väl för krävande och det gör det lätt att gömma sig bakom påståenden att vansinnet räddar klimatet och jorden. Därmed utlämnas den svenska naturen och tusentals människor åt rufflares godtycke. Inte en enda gång var t.ex. frågan om vindkraftverk i Sverige upp till debatt i valet.

 

Genom att begära svar av myndigheterna på frågor som rör vindkraftverk har jag försökt skapa bevis för myndigheternas olagliga främjande av beslut om utbyggnaden. Ofta har svaren varit rena nonsens som undanflykt eller rena lögner.

 

Så har jag genom hänvisning att vindkraftverk är maskiner som enligt fördrag med EU skall följa bestämmelserna i lagen Maskindirektiv. Senaste upplaga är 2006/42/EG men lagen har gällt sedan Sveriges inträde i Unionen 1996.

 

Denna lag är ett s.k. Totalharmoniserat direktiv vilket betyder att det inte får ändras av någon medlemsstat. Tre av lagens artiklar har jag använd som grund för mitt påstående att denna övergripande lag inte tillämpas vid frågor som rör maskiner vindkraftverk i Sverige.

 

Artikel 4 Marknadskontroll är ett villkor för att maskinen får sättas i drift på sin uppställningsplats.

 

Artikel 11, Skyddsklausul, stadgar att den som vill sätta upp maskinen måste först ha sett till att människor och deras husdjur inte kan skadas och Artikel 16 CE märkning som stadgar att först när marknadskontroll har genomförts, när maskinen inte kan skada människor kan ett s.k. Anmält organ enligt Artikel 14, Anmält organ, CE-märka maskinen på sin uppställningsplats  och först då får maskinen startas.

 

I min anmälan till EU har jag bevisat att inte ett enda dokument visar att marknadskontroller genomförts, inte en enda maskin vindkraftverk har kunnat CE-märkas. Trots att regeringen i sitt svar till EU på min anmälan försäkrat att Arbetsmiljöverket har utfört dessa kontroller finns det inte ett enda dokument som visar att de utförts. Inte ens JO har kunnat tvinga fram något som ju inte finns. Svedac, den svenska myndigheten som ansvarar för de Anmälda organ, har inte kunnat nämna ett enda som arbetat med maskinerna vindkraftverk.

 

Detta är hur enkelt som helst att konstatera för vem som helst. Åk och titta på vindkraftverken om där sitter CE-skylten. Hänvisa till offentlighetsprincipen och begär av Arbetsmiljöverket kopior på genomförda Marknadskontroller och låt er inte luras av att verket skickar er ”inspektionsmeddelanden enligt Arbetsmiljölagen”, en helt annan lag än direktivet.

 

Skriv till regeringen och begär detsamma.

 

Hur enkelt som helst!

 

Trots det meddelar EU-kommissionen mig 11.9.2014 kort att ”vi har avslutat ärendet”.

 

Naturligtvis kan inte ens EU hålla fast vid sina egna lagar om de hotar miljardindustrin vindkraftverk. Att nationell svensk lag som utgör hinder för att skövla naturen och skada människor inte får gälla här är en naturlig följd av vårt rättssystem som innebär att de som har makt alltid avgör lagens betydelse. Men att krämeriet i EU har den betydelsen att även EU-lag får vika sig för vinstintressen, det är förvånande.

 

Vad kan vi göra åt det?

 

Jag är blockerad, men alla andra medborgare kan ju begära kopior av genomförda marknadskontroller, alla andra kan ju fråga Arbetsmiljöverket och Regeringen varför inga maskiner vindkraftverk är CE-märkta på sin uppställningsplats. Det där med uppställningsplatsen är viktig då det mycket väl kan hända att vissa delar av maskinen är CE-märkta på fabriken men enligt direktivet måste hela maskinen vara säker där den står för att skydda människor just där.

 

Det här utgör grunden till att maskinerna måste inhägnas därför att det inte finns någon annan metod att säkra propellern därför att svenskar med stöd av Allemansrätten får befinns sig hur nära som helst.

 

Om tillräckligt många medborgare lämnar dessa skrivelser kan de inte ignoreras.

 

Om tillräckligt många medborgare lämnar dessa skrivelser tränger de igenom medias kompakta motstånd mot att lämna saklig information om utbyggnaden av vindkraftverk.

 

Vad kan vi annat göra för att stoppa vansinnet när lagar inte får begränsa det?

Ge upp? Lida? Låta sig fördrivas? Få sin hälsa förstörd?

Nej! Inte som fri medborgare i ett land som kallas demokrati.

Då återstår bara en sak. Eller hur?

 

Till slut bara en upplysning.

 

Mitt ärende i FN, UN/ECE, det som handlar om medborgares talerätt, rätt att föra talan i domstol, har ännu inte kastats i papperskorgen.

 

Vi fortsätter.

 

Mvh

Bernd Stymer

Valab@helgaro-liv.se