6. jun, 2015

Borten Moe: – Statkraft avlyser et av historiens største industriprosjekter

www.nationen.no

- Statkrafts beslutning om å ikke investere i Fosen- og Snillfjord-prosjektene i Midt-Norge, betyr slutten for Statkrafts vindkraftutbygging i Norden, hevder Borten Moe.

Nationen: 4. juni 2015.