4. apr, 2015

Vi var naiva om vindkraften

miljoaktuellt.idg.se

- Ett industrilandskap växer fram i gammelskogen. Det görs av affärsintressen med starkt politiskt stöd. Nu måste vi dra i nödbromsen, skriver Ulla Magnusson, Länsordförande Naturskyddsföreningen i Dalarna, og Mats Forslund, ordförande i Dalarnas ornitologiska förening.

- Vi var från början entusiastiska, kanske naiva, sedan lamslagna och därefter alltmera upprörda. Så har vårt förhållande till vindkraftutbyggnaden utvecklats under åren efter beslutet om utbyggnadsmålet 20 TWh landbaserad vindkraft per år i Sverige år 2020.

Miljöaktuellt: 2. april 2015.