24. mar, 2015

Regjeringen boikotter innsyn

www.aftenposten.no

- Regjeringsapparatets innsats for åpenhet er på et lavmål. I sak etter sak har gravende journalister til dels store problemer med å få tilgang til offentlige dokumenter og kilder på departements- og regjeringsnivå.

Aftenposten 23. mars 2015: Kronikk av Siri Gedde-Dahl