24. mar, 2015

Staten behandler oss som opprørere og folkefiender

www.bt.no

Hva skjer med et samfunn når folks illusjoner om å leve i et rettssamfunn sprekker? Burde interessere den fjerde statsmakt også lokalt!

- Da vi startet saken, var det på grunn av dalen som vi er så glad i. Etter hvert så vi hvordan samfunnet egentlig fungerer. Politikere som beskytter hverandre. Lavere rettsinstanser som logrer for statens interesser. Det er blitt til en kamp for rettssamfunnet og demokratiet. Illusjonen om at vi har et rettssamfunn, har sprukket. Konge og statsminister kan bare kutte ut festtalene om rettssamfunn og enkeltmenneskers rettssikkerhet. Det er ikke slik det fungerer, sier Elde.

Ja, det har blitt en kamp for rettssamfunnet og demokratiet - det være seg utbygging av kraftlinjer, vei, vann- eller vindkraft. Mennesker ofrer både kapital og år av sitt liv! Lokalpolitikere og grendeutvalg som lar seg friste av gullkantede utbyggeravtaler og lokale næringsfond, burde virkelig tenke igjennom hvilke herrer de ønsker å tjene... Når staten overkjører rettsavgjørelser, som i dette tilfellet, er det virkelig fare på ferde!

Bergens Tidende: 24. mars 2015.