16. mar, 2015

Vindkraft og problematiske ytelser

«Vindkraft i Osen? Nei takk»: Facebookstatus 16. mars:

 

Advokatfirma Thommessen med en grunnleggende problemstilling:

 

«Problematiske ytelser er ytelser hvor det ofte vil kunne være grunn til å stille spørsmål ved hvilken saklig sammenheng det er mellom ytelsene og tiltaket, og hvor ytelsene både vil kunne skape habilitetsproblemer og i ytterste konsekvens kunne anses som korrupsjon/påvirkningshandel. Utbyggere generelt bør være tilbakeholdne med å bevege seg inn i gråsoner hvor det kan stilles spørsmål ved om de avtalte ytelsene er juridisk og etisk akseptable.»

 

OED bør absolutt merke seg at konsesjonstilrådingen fra vertskommunene Åmot og Trysil er påvirket av en framforhandlet avtale – den såkalte gullavtalen. (Gjelder også Engerdal) Avtalen var i boks lenge før kommunestyrene avga sine høringsuttalelser. På toppen kommer politisk vedtak om et årlig grendefond til Søre Osen, fortrinnsvis et næringsfond, på to millioner. Osen er tilgodesett med 500 tusen. Når det foreligger STOR sannsynlighet for at kommunene hadde avgitt negative høringsuttalelser hvis Austri hadde valgt å følge E.ONs juridiske betenkeligheter ved en slik avtale (E.ON avslo tilsvarende økonomiske krav i Nord-Odal), er det ingen tvil om at avtalen/økonomi har vært utslagsgivende for Raskiftet - ikke hensynet til konsekvensene for natur og miljø.

 

Gleden var stor hos varaordfører Sissel Rustad (Åmot Høyre) og ordfører Espen André Kristiansen (Åmot Ap) da det var klart at NVE hadde tildelt konsesjon til Raskiftet. Nå gjaldt det å tenke POSITIVT. Uttaler til Østlendingen 4. februar 2014:

 

«Det er blitt sagt at naturen blir ødelagt hvis vi får et vindkraftanlegg, men vi må se hva det gir kommunen. Vi har jobbet intens og fått en gullkantet avtale som gir oss pengemessige overføringer hvert år. At grunneiere har inngått pakt med utbygger Austri Vind, vil dessuten gi kommunen skattepenger. Området blir mer tilgjengelig for folk og trolig også en turistattraksjon slik sånne kraftverk er blitt andre steder», sier Rustad, og viser til kraftverket på Høgjæren der det angivelig var slik.

 

- Gir arbeid

 

En halv million kroner hvert år til Osen-samfunnet, er det som følger med en eventuell vindkraftutbygging. Det er også et viktig moment, påpeker de to Åmot-politikerne. «At utbygger fortrinnsvis skal bruke lokal arbeidskraft i utbyggingen, vil styrke næringslivet. Det er snakk om ganske mange arbeidsplasser, og utbyggingen vil gå over mange år», sier Rustad. «Det er altså ikke bare vindmøller vi skimter i horisonten». «Det blir mange ting, også styrking av veisystemet på vestsida av Osensjøen», supplerer Kristiansen, som mener det er størst grunn til å glede seg, og ikke ergre seg over vedtaket.»

 

Noen som er i tvil om at vindkraftentusiasmen er økonomisk motivert?