11. mar, 2015

Fortsatt milliarder blåst bort

Kommentar: DN, 10. mars 2015

 

Interesseorganisasjon for vindkraft, Norwea, skriver 5. mars at jeg bommer grovt (i DN 3. mars) om utbyggingskostnadene på Fosen, og sier at den nye hovedledningen på Fosen er bygget for å sikre strømforsyningen i Trøndelag.

 

Min kostnadsvurdering bygger på tidligere tall fra NVE og erfaringer fra tidligere utbygginger. Jeg er kjent med at NVE har kommet med nye beregninger, men kan ikke se at de bringer noe nytt utover at noen kostnadskomponenter er redusert, uten at det er gitt noen god begrunnelse for det.

 

Den nye hovedledningen bygges primært for å føre strøm til utlandet fordi overskuddet av fornybar energi i Norge er stort, og trolig vil øke. Ledningen vil ha liten virkning på en eventuelt kritisk forsyningssituasjon i Trøndelag, med sterk kulde. Den tekniske ekspertisen sier at i perioder med sterk kulde i Trøndelag er det stort sett vindstille. Og eksempelet 20. februar 2010 med sterk kulde og høye strømpriser, som Norwea nevner, var akkurat en slik dag hvor vindturbinene ville stått stille.

 

Norweas oppgave er å kjempe for særinteressene til vindkraftindustrien og å få politikerne til å gi mest mulig subsidier. For en samfunnsøkonom er oppgaven helt annerledes. Oppdraget er her å se ting i sammenheng og anlegge et mest mulig helhetlig syn. Og en samfunnsøkonomisk kost/nytte-vurdering av norske vindkraftprosjekter er at alle helt klart er negative. Det illustreres av Fosen-utbyggingen, hvor bedriftsøkonomien uten subsidier er negativ i milliardklassen, og det følger uerstattelige miljøødeleggelser med utbyggingen.

 

Anders Skonhoft, professor samfunnsøkonomi, NTNU