1. mar, 2015

Vindkraften er subsidiert til opp over ørene

26. februar 2015 hadde direktøren for Svensk Vindenergi, Charlotte Unger, debattinnlegget «Förnybar energi både billig och leveranssäker» på trykk i Göteborg Posten. Hun påstår at «jämfört med alternativen så visar de senaste årens utveckling att även med reglerkostnader inräknade, så är en ökande andel förnybar el den mest kostnadseffektiva vägen framåt»:

 

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2640486-fornybar-energi-bade-billig-och-leveranssaker

 

Motsvaret kom, i form av en replikk, 1. mars:

 

 

Vindkraft en bra affär för alla utom elkonsumenterna.

 

«Om nu vindenergin är så himla lönsam som vd:n för Svensk Vindenergi påstår, är det rimligen hög tid att slopa de omfattande subventionerna och låta snurrornas vingar bära sig själva», skriver Lars Wiegert, civilingenjör, med 40 år i elkraftens tjänst.

 

Vd för Svensk Vindenergi, Charlotte Unger, skriver på GP Debatt 26/2 att vindenergi är både billig och leveranssäker. Förvisso tycks den vara en god affär för investerare i vindenergi, men verkligen inte för elkonsumenterna. Faktum är att den är favoriserad långt över anständighetens gräns.

            Bara elcertifikaten ger vindproducenten en extra subvention om 20 öre/kWh, förutom skattelättnader. Med ett dagspris om 30 öre/kWh, får alltså vindproducenten 50 öre/kWh, medan kärnkraftsproducenten med sin obefogade så kallade effektskatt om 5 öre bara får 25 öre/kWh.

            Vad gäller leveranssäkerheten är vindenergin befriad från att medverka i effektregleringen och tillåts mata ut sin energi även när den inte behövs. Den är helt enkelt inte anpassad för kraftnätet och borde inte få anslutas utan att uppfylla samma krav som annan elinmatning.

            Den konsultrapport som åberopas är ett beställningsverk som inte skulle kunna publiceras i vetenskapliga sammanhang. Den tar fasta på vissa fakta men utelämnar andra för att på så vis leda till önskat resultat. Den diskuterar kraftbalans, men räknar på energibalans, trots att det är kraft- (effekt)balansen som dimensionerar ett kraftsystem.

            Om nu vindenergin är så himla lönsam som vd:n för Svensk Vindenergi påstår, är det rimligen hög tid att slopa subventionerna och låta snurrornas vingar bära sig själva! Denna ohöljda partsinlaga faller på eget grepp.