27. feb, 2015

Vi måste fråga oss om storsatsningen på vindkraft är rätt satsade pengar

www.second-opinion.se

Vi måste fråga oss om storsatsningen på vindkraft är rätt satsade pengar

- Självklart är vindkraften subventionerad. För det första genom elcertifikaten som är ett ekonomiskt stöd för producenter av så kallad förnybar el. Men inte nog med det, vindkraften betalar nästan ingen fastighetsskatt endast 0,2 procent till skillnad från till exempel vattenkraftverk som betalar 2,8 procent. Än värre är det faktum att kommuner och fastighetsbolag helt slipper energiskatten på vindkraft. 29,4 öre/kWh plus moms, det är mer än vad råkraftpriset är – när de bygger skattefri vindkraft ute i landet.

Det är bara vindkraften som har den fördelen och det är kanske inte så konstigt att Norge nu rasar över denna sneda konkurrensfördel som Sverige kapat åt sig inom elcertifikatsystemet.

SecondOpinion: Lotta Gröning, 24.02.15.