18. feb, 2015

Norsk klimapolitikk er full av paradokser

www.cicero.uio.no

POLITIKK: Borte er det nye hjemme, oljen finansierer grønn omstilling og hårete klimamål mangler konkrete planer for hvordan de skal nås. Norsk klimapolitikk er full av paradokser.

Cicero: 16.02.15.