5. feb, 2015

Se opp for de dysrasjonelle

www.dn.no

Har du en iq-smart sjef som tar dårlige beslutninger? Da lider han kanskje av dysrasjonalitet.

Dagens Næringsliv 01.02.15.