29. jan, 2015

Vindmøller er altså farlige

jyllands-posten.dk

Jyllands-Posten 07.01.15.