25. jan, 2015

Sportifisert natur

nyemeninger.no

- Det tradisjonelle friluftslivet lever heldigvis også videre, for oss som ikke orker kjøret. Vi er faktisk en ganske stabil gjeng, tallmessig, ifølge Fredman. For i friluftslivets år er det også lov bare å sette seg på en stubbe i skauen og høre humla suse. Mindfulness, kalles det visst nå. Trendy, bra for deg – og helt gratis.

Dagsavisen: 24.01.15.