25. jan, 2015

Iskanten er en kamp om Arbeiderpartiets klimatroverdighet

nyemeninger.no

«Slaget om iskanten er en kamp om troverdigheten til Støres nye klimapolitikk. Ap kan ikke annet enn å si nei til regjeringens plan om å gasse opp oljeletingen i nord», mener Arne Strand.

Dagsavisen: 24.01.15.