10. jan, 2015

Norge bygger plattformer i versting-land

www.aftenbladet.no

Vi skal være glade for at det finnes organisasjoner som hegner om Arbeidsmiljøloven. Den er ikke naturgitt...

Aftenbladet 08.01.15.