3. jan, 2015

Hvilken rolle skal friluftslivet spille i morgendagens sosiale bevegelser?

www.klassekampen.no

Hvilken rolle skal friluftslivet spille i morgendagens sosiale bevegelser?

- Skogen forventer aldri at jeg mener noe, krever bare at jeg gjør ting: holder meg varm, finner ved, lytter, ser. De storslåtte betraktningene, om skogen og menneskets forhold til skogen, pipler fram først når turen er over, når myrvannet i støvlene er fordampet og jeg sitter komfortabelt tilbakelent i et oppvarmet rom, bare bållukta fra yttertøyet i gangen som et gjenstridig minne om et samvær med naturen.

- Skogen kan tilby et tilfang av perspektiver og være en plass hvor vi kan øve oss på å leve på en annen måte, finne fram til hva vi mener er vakkert, sant og godt. Skogen fordrer en tenkemåte der langsomhet og nøysomhet, samarbeid og forenkling er avgjørende, et livssyn der sammenhenger er viktigere enn enkelttilfeller. I tillegg er kunnskap om naturen et premiss for å kunne sette pris på skogen, verne om skogen, og dessuten vite hvordan skogen fungerer når samfunnet uomstøtelig må tilpasse seg nye tider.

Hvis man virkelig er glad i et sted, føler man seg forpliktet til å beskytte det. Og for å bli glad i noe, må man først lære det å kjenne. Friluftslivet tilrettelegger ikke bare for storslåtte naturopplevelser, men også for politisk engasjement.

Skogsoppstand: Kommentar Klassekampens bokmagasin 3. januar 2015 ved Erik Engblad.