3. jan, 2015

Naturreservatens ekonomiska betydelse

www.kuriren.nu

Varför reser man från Oslo hela vägen till Norrbotten i stället för till våra vackra fjäll och fjordar i Norge? Kunde vi inte bara stanna i en halvstor naturskog på vägen mellan Oslo och Jokkmokk?

- Nej. För att kunna känna och se orörda skogar så långt ögat når, glittrande vatten och snötäckta fjäll i fjärran måste vi åka så långt. Man kan inte sälja en illusion om orörd natur till oss. Vi vill inte ha illusioner, vi vill ha äkta vara. Därför kommer vi tillbaka igen och igen till Norrbotten och Västerbotten. Och vi upplevde det vi sökte. Vi fick se estetiskt vackra och obrutna landskap med gammal naturskog så långt ögat räcker, och vi visste att det bortom horisonten inte fanns några kalhyggen eller vindkraftverk. Vi fick stor fisk och fick till och med se björn (!), något som i praktiken är nästintill omöjligt i Norge.

Kuriren 30.12.14.